Verzekering

klik hier om je aan te melden voor een intakegesprek


Je wordt op werkdagen binnen 24 uur teruggebeld.

Velden met een * dienen ingevuld te worden.

IGHD Geheel Verzekerde Zorg

Behandeling in de basisverzekering bij álle verzekeraars

VISI GGZ levert zorg binnen de BGGZ (op termijn zijn wij voornemens ook SGGZ aan te bieden). Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Uiteraard geldt hier een wettelijk vastgesteld eigen risico. Wij zijn volgens de Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZI) van rechtswege als toegelaten aangemerkt.

Bij VISI GGZ hoef je het bedrag van de behandeling niet vooruit te betalen. Wij declareren rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar.

Het kan zijn in het geval van niet gecontracteerde zorg dat je zorgverzekeraar in de polis heeft staan dat zij onze zorg slechts deels vergoedt. Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op behandeling, hebben wij er voor gekozen om je dan toch zonder eigen bijdrage te behandelen. Wij nemen genoegen met de vergoeding die de zorgverzekeraar aan ons betaalt en zullen jou geen kosten in rekening brengen. Het verschil tussen de kosten van de behandeling en de gedeeltelijke vergoeding (niet gecontracteerde zorg) van de zorgverzekeraar zullen wij voor onze rekening nemen.

Erkende instelling

VISI GGZ is als instelling opgenomen in het register ‘Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners’ (AGB). Onze AGB-code is 22-221044. Zo zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Declaratie middels zorgproducten

Sinds 2014 wordt er binnen de geestelijke gezondheidszorg een onderverdeling gemaakt tussen de behandeling door de huisarts ondersteund door de POH-GGZ, de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) als ook de Specialistische GGZ (SGGZ). Wij leveren Generalistische Basis GGZ. Deze bestaat uit een viertal zorg producten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Afhankelijk van de ernst of zwaarte van de klachten vindt behandeling plaats in één van deze vier zorgproducten. Naast de vier zorgproducten binnen de Generalistische Basis GGZ is er nog het Onvolledig Product. Het Onvolledig Product is van toepassing wanneer de zorgvraag te licht of te zwaar is voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ.

Voorwaarden voor het starten van de intake

VISI GGZ kan de intake starten als je een geldige verwijzing hebt van bijvoorbeeld je huisarts, als je verzekerd bent (de wettelijk verplichte basisverzekering) en als je een geldig identiteitsbewijs hebt getoond.

Hoofdbehandelaar

Vanaf 1 januari 2014 is een gz-psycholoog/klinisch psycholoog eindverantwoordelijk voor jouw behandeling. Dit is jouw hoofdbehandelaar. Meestal is dit niet jouw persoonlijk behandelaar, maar voert hij/zij wel één of meerdere gesprekken met je. Jouw persoonlijk behandelaar stemt de aanpak en je voortgang van de behandeling met de hoofdbehandelaar af.

Eigen risico

In de basisverzekering geldt een eigen risico van 385 euro (2018). Dit kan anders zijn als je gebruik maakt van bijstand en de gemeente voor je een polis heeft afgesloten. Het kan ook zijn dat je zelf een hoger risico hebt gekozen, en daarmee ook een lagere premie. Of en in welke mate je met de behandeling bij VISI GGZ je eigen risico aanspreekt, hangt af van de vraag of je in het kalenderjaar al eerder andere zorg hebt gekregen die onder basisverzekering valt. Mocht je eigen risico aangesproken worden, ontvang je van de verzekeraar een factuur nadat VISI GGZ het zorgproduct heeft gefactureerd. Afhankelijk van het moment van starten van het zorgproduct (bijvoorbeeld in november van een bepaald jaar) en het moment van afsluiten (bijvoorbeeld na een jaar), kun je nog een jaar later een factuur ontvangen voor het aanspreken van je eigen risico in het vorige kalenderjaar.

Welke tijdbesteding valt onder de zorgproducten bij VISI GGZ?

  1. de persoonlijke intakegesprekken met de (hoofd)behandelaar;
  2. de verslaglegging van behandelsessies;
  3. eventuele consultatie (met jouw goedkeuring) van huisarts of medisch specialisten bij wie je in behandeling bent;
  4. eventuele consultatie van instellingen waar je eerder in behandeling bent geweest;
  5. de behandeling;
  6. de tijd die de behandelaar besteedt aan administratie en inhoudelijk overleg over jouw behandeling.

Ook indien je tussentijds afziet van verdere behandeling worden activiteiten die tot dat moment hebben plaatsgevonden, in rekening gebracht bij jouw verzekeraar.

DIRECT naar CONTACT