Klik hier om je aan te melden voor een intakegesprek


Je wordt op werkdagen binnen 24 uur teruggebeld.

Velden met een * dienen ingevuld te worden.

IGHD Cliënttevredenheid

“1ste kwartaal 2019”

Tevredenheid is voor ons een belangrijke graadmeter in het proces van permanente kwaliteitsverbetering in resultaat en beleving bij onze cliënten.

Metingen

Tevredenheid is voor ons een belangrijke graadmeter in het proces van permanente kwaliteitsverbetering in resultaat en beleving bij onze patiënten. VISI GGZ acht het van belang om direct ná de behandeling een aantal concrete zaken uit te vragen. Wij verzoeken onze patiënten om een beoordeling te geven op zorgkaart, tevens nemen wij de Verkorte CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ af en is deze geïntegreerd in de verplichte aanleveringen aan SBG.

Ons totaalcijfer Tevredenheid staat op de Homepage.

Verbeterproces

De resultaten van deze metingen vormen een belangrijk onderdeel in de periodieke overlegstructuur van het management. Directie en (hoofd) behandelaren zijn zich bewust van de noodzaak tot verbetering en hebben veel baat bij deze informatie.

Kwartaal 1, 2019

VRAAGSTELLING Score
KENNISMAKING
uw aanmelding bij VISI
1ste telefonisch contact met VISI
de gegeven informatie
BEHANDELING
het intake gesprek
de behandeling
de behandel evaluatie
BEHANDELAREN
uw vaste behandelaar
de hoofd behandelaar

 

DIRECT naar WERKWIJZE