VISI GGZ informatie

klik hier om je aan te melden voor een intakegesprek


Je wordt op werkdagen binnen 24 uur teruggebeld.

Velden met een * dienen ingevuld te worden.

IGHD Missie en visie

In de missie geeft VISI GGZ aan waar de mensen uit de organisatie voor staan; wie zijn we, wat is ons werkterrein en wat zijn onze waarden?

Onze visie beschrijft op welke wijze de mensen en de organisatie invulling geven aan deze missie. De eigen kracht van patiënten staat daarbij centraal. Onze visie geeft aan hoe wij onze patiënten behandelen en begeleiden.

Onze missie

VISI GGZ is gespecialiseerd in het behandelen van comorbiditeit bij volwassen patiënten met de ziekte van verslaving. In de overtuiging dat comorbiditeit in de regel mede verantwoordelijk is voor het ontstaan van de actieve verslaving, acht VISI GGZ het onontbeerlijk direct ná het bereiken van abstinentie hier de volle aandacht aan te kunnen geven. Vanuit een respectvolle, individuele en patiëntgerichte aanpak richten wij ons op een blijvende verbetering van leven.

Onze visie

VISI GGZ beschouwt verslaving als chronische ziekte en het gevolg van een biologische kwetsbaarheid. Verschillende factoren op biologisch, psychologisch of sociaal gebied kunnen deze kwetsbaarheid voor de verslavingsziekte bloot leggen en deze ziekte activeren. Dit leidt tot verlies van autonomie op het gebied van emoties, denken en handelen.

Patiënten kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de oorzaak van hun verslaving. We kunnen wel bezien wat zij zélf kunnen bijdragen aan hun verbetering en het beloop van deze ziekte. Vaak komt verslaving voor gecombineerd met- of is het mede het gevolg van andere psychiatrische ziekten of stoornissen. Deze zogenaamde comorbiditeit wordt vaak al gediagnosticeerd voorafgaand of tijdens de behandeling tot abstinentie.

De vervolgbehandelingen bij VISI GGZ zijn gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke mate van autonomie en het zo gelukkig mogelijk leven in onze samenleving.

DIRECT naar CONTACT