(door)verwijzers - professionals

klik hier om je aan te melden voor een intakegesprek


Je wordt op werkdagen binnen 24 uur teruggebeld.

Velden met een * dienen ingevuld te worden.

IGHD Creëren van blijvend herstel

Kwaliteit

VISI GGZ heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut gedeponeerd, maakt actief gebruik van ROM, en is voor het bewaken van haar kwaliteit aangesloten bij SBG en zorgkaart .

VISI GGZ werkt volledig via het EPD van Medicore.

Doelgroep

VISI GGZ biedt directe zorg aan patiënten welke via een behandeling zojuist abstinent zijn geraakt van middelen.

Indicatiestelling

Het zorgaanbod richt zich op de BASIS GGZ (volwassenen) voor patiënten die net abstinent zijn geraakt van middelen (maximaal twee weken geleden behandeling voor verslavingsproblematiek afgerond) en waarbij sprake (of vermoeden) is van een DSM 5 diagnose. VISI GGZ biedt zowel behandeling als diagnostiek en werkt conform wetenschappelijke standaarden. VISI GGZ werkt vanuit zorgpaden.

VISI GGZ levert behandeling van gedragswetenschappelijke aard. In de toekomst zijn wij voornemens tevens medicamenteuze behandeling aan te bieden.

Contra-indicaties

  1. Actieve verslaving
  2. Acute psychiatrie (zoals psychoses en suïcidaliteit)
  3. Complexe psychosociale problemen, waardoor het onmogelijk is om afspraken in het kader van een ambulante behandeling na te komen. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt intensieve begeleiding nodig heeft op basale levensgebieden (wonen/zelfzorg/dagbesteding)
  4. BMI lager dan 17 of hoger dan 40

Diagnosegroepen

Stemmingsstoornissen
Angststoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Dissociatieve stoornissen
Stoornissen in de zuigelingentijd tot adolescentie (autisme, ADHD etc.)
Stoornissen in de impulsbeheersing
Somatoforme stoornissen
Eetstoornissen

DIRECT naar CONTACT